Primlight
 

Nyheter

Primlight AB förvärvar operatörsverksamheten från Borderlight AB
2019-08-19

Som del av den pågående Företagsrekonstruktionen i Borderlight AB, så har ett överlåtelseavtal träffats 2019-08-19 om att systerbolaget Primlight AB förvärvar Borderlights operatörsverksamhet, innefattande exempelvis men inte begränsat till WAN-tjänster, Internet tjänster, LAN tjänster, fast och mobil telefoni och andra datatransmissionstjänster.

Primlight AB har flerårig verksamhet som förvaltare av fibernät med fullgod kreditrating och har därmed bedömts vara den mest lämpliga parten inom koncernen för övertagande av och säkerställande av trygg fortsatt drift för operatörsverksamheten. Borderlight AB och Primlight AB ägs båda till 100% av koncernmoderbolaget Firmlight AB.

Alla berörda befintliga avtal med exempelvis men inte begränsat till avtal med kunder och leverantörer, ledningsrättsavtal och hyresavtal, samt anställningsavtal för personal som arbetar med operatörsverksamheten omfattas av detta överlåtelseavtal, varav parterna har kommit överens om att överlåtelse av externa avtal sker successivt i takt med att berörda kunder och leverantörer samt personal har informerats om denna överlåtelse i enlighet med avtal och gällande regelverk för respektive avtalspart som berörs.

Under en övergångstid så kan alltså exempelvis kundfakturering och leverantörsbetalningar ske från Borderlight AB, men avsikten är att alla sådana avtalsrelationer ska överföras till Primlight AB den närmaste tiden.


Aqeri company has been bought by the Borderlight group (Sweden)
2017-07-06

As a part of a restructuring process, the business of Aqeri AB, has now been acquired by an affiliated company to Borderlight AB (Sweden). Aqeri operations continues with the same products as before through the new company Aqeri International AB which is an affiliated company to Borderlight AB.

Read more...

Driftstatus

Pågående störningar
2021-05-12 14:02:37
Inga kända störningar för tillfället.


Planerade avbrott
Inga planerade avbrott/arbeten för tillfället.

Primlight utvecklar tjänster, system och affärsmodeller baserat på ljusets kapacitet i fiber

Primlight har mer än 18 års erfarenhet av storskalig nätdrift och kvalitetssäkring för stora kunder inom offentlig sektor, samt fastighetsägare och andra opertörer som ställer höga krav på kvalitet och driftsäkerhet.

Vi levererar också tjänster till företag och hushåll inom nätområden där vi äger egen infrastruktur eller har välutvecklade samarbeten med andra nätägare som möjliggör en kvalitetsnivå som motsvarar våra egna nätområden.

 

Kontakta Primlight direkt med formuläret nedan.


Ett ögonblick...